Autoryzowane Centrum Serwisowe, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań